Κόστος Φοίτησης

19-03-13 web.xrh 0 comment

Κόστος Φοίτησης


ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική«:

Α) Με  κατεύθυνση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ». Κόστος Φοίτησης 5.500 ευρώ

Β) Με κατεύθυνση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.  Κόστος Φοίτησης 6.500 ευρώ ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 5.500€ (20/4/2016)

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚO KAI ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ». Κόστος Φοίτησης 5.000 ευρώ