Ώρες Γραφείου – Δ. Βολιώτη

02-09-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι στα πλαίσια του χειμερινού εξαμήνου ο κ. Βολιώτης θα πραγματοποιεί ώρες γραφείου κάθε Πέμπτη 10:00 – 12:00.