Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικιονομική», αναπληρώσεις

30-11-14 web.xrh 0 comment

01/12/2014

Στα πλαίσια του μαθήματος «Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική» έχει η αναπλήρωση των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, 6:15-8:00μμ στο Παλαιό Αμφιθέατρο και
  • την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 6:15-8:00μμ στο Παλαιό Αμφιθέατρο