Μ. Ανθρωπέλος, αλλαγή στις ώρες γραφείου

16-03-15 web.xrh 0 comment

16/3/2015

Οι νέες ώρες γραφείου του κου Ανθρωπέλου είναι:

  • Τρίτη 12-1
  • Πέμπτη 10-12