Προπτυχιακό, Ελεγκτική, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας Τετάρτης

18-03-15 web.xrh 0 comment

18/3/2015

Οι διαλέξεις του μαθήματος  επιλογής “Ελεγκτική” θα γίνονται κάθε Τετάρτη 16:15-18:00 στην αίθουσα 002, αντί της ΓΛ305.