Επικοινωνία

Η γραμματεία λειτουργεί:

Δευτέρα και Παρασκευή Ώρα: 08.00- 17.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Ώρα 08.00-13.00
Γραφείο: 116 1ος όροφος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184, 210 4142090
email: grad-fin@unipi.gr, xrh-secr@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρα: 08.0020.00
Γραφείο: 328 3ος όροφος
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142153, 210 4142323
email: bankfin@unipi.gr
Fax: 210 4142331

Αιτήσεις για Χορήγηση Πιστοποιητικών