Μαθήματα Προπτυχιακού

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Δείτε τα Προαπαιτούμενα Μαθήματα

3o Εξάμηνο

Η/Υ (+εργαστήριο)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Οικονομετρία
Επενδυτική Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

2o Εξάμηνο

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

4o Εξάμηνο

Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Οικονομετρία
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Θεωρία Παιγνίων
Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομική της Πληροφορίας
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Αποτίμηση Αξιογράφων
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Εργαστήριο Τραπεζικής
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Τραπεζική Λογιστική
Ελεγκτική
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Στοχαστική Ανάλυση
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική