Νικόλαος Κουρογένης

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μέλη ΔΕΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης


kourogenis_nikolaos

Νικόλαος Κουρογένης, Αναπληρωτής Καθηγητής

B.Sc. (Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ph. D. (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ΕΜΠ)

Main Interests: Financial Econometrics, Econometric Theory, Mathematical Finance, Quantitative Finance.

Studies: BSc Mathematics, University of Athens (1995), Ph.D. Applied Mathematics, National Technical University of Athens (1999).

Teaching: University of Crete (2000-2002), University of Piraeus (2001-today).
Other Experience: Emporiki Bank – Strategic Marketing Division (2002-2004).

Selected Publications:

1) Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., Kourogenis, N., Tsiritakis, E. (2016). Time-Disaggregated Dividend-¬Price Ratio and Dividend Growth Predictability in Large Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis – forthcoming.
2) Koundouri, P., Kourogenis, N., Pittis, N., Samartzis, P. (2016). Factor Models of Stock Returns: GARCH Errors versus Time-Varying Betas. Journal of Forecasting – forthcoming.
3) Koundouri, P., Kourogenis, N., Pittis, N. (2016). Statistical Modeling of Stock Returns: Explanatory or Descriptive? A Historical Survey with Some Methodological Reflections. Journal of Economic Surveys 30, 149-164. DOI: 10.1111/joes.12093
4) Kourogenis, N. (2015). Polynomial Trends, Nonstationary Volatility and the Eicker-White Asymptotic Variance Estimator. Economics Bulletin 35, 1675-1680. http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2015/Volume35/EB-15-V35-I3-P169.pdf
5) Antypas, A., Koundouri, P., Kourogenis, N. (2013). Aggregational Gaussianity and Barely Infinite Variance in Financial Returns, Journal of Empirical Finance 20, 102-108.
6) Koundouri, P., Kourogenis, N. (2011). On the Distribution of Crop Yields: Does the Central Limit Theorem Apply?, American Journal of Agricultural Economics 93, 1341-1357.
7) Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2011). Mixing Conditions, Central Limit Theorems and Invariance Principles: A Survey of the Literature with Some New Results on Heteroscedastic Sequences, Econometric Reviews 30, 88-108.
8) Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2010). Unbounded heteroscedasticity in first-order autoregressive models and the Eicker–White asymptotic variance estimator, Economics Letters 106, 84-86.
9) Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2008). Testing for a Unit Root Under Errors with Just Barely Infinite Variance, Journal of Time Series Analysis, 29, 1066-1087.
10) Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2008). Cointegration, variance shifts and the limiting distribution of the OLS estimator. Economics Letters, 99, 103-106.
11) Kandilakis, Dimitrios; Kourogenis, Nikolaos C.; Papageorgiou, Nikolaos S. (2006). Two nontrivial critical points for nonsmooth functionals via local linking and applications. Journal of Global Optimization. 34, no. 2, 219—244.
12) Kourogenis, Nikolaos C. (2003). Strongly nonlinear second order differential inclusions with generalized boundary conditions. J. Math. Anal. Appl. 287, no. 2, 348-364.
13) Kourogenis, Nikolaos C.; Papageorgiou, Nikolaos S. (2003). Nonlinear hemivariational inequalities of second order using the method of upper-lower solutions. Proc. Amer. Math. Soc. 131, no. 8, 2359—2369.
14) Kourogenis, N. C., and Papageorgiou, N. S. (2000). “Nonsmooth critical point theory and nonlinear elliptic equations at resonance”, Journal of the Australian Mathematical Society Ser. A, 69, 245-271.
15) Kourogenis, N. C., and Papageorgiou, N. S. (2000). “Optimization and relaxation of nonlinear elliptic control systems”, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 17, 453-479.

Selected Conference Presentations:

a) “Quasi-qualitative methods for assessing the expected accuracy of volatility forecasts of equity prices”, 9th International conference on Computational and Financial Econometrics, London, UK, 12-14 December 2015.
b) “Time-disaggregated dividend-price ratio and dividend growth predictability in large equity markets”, Paris Financial Management Conference, Paris, France, 15-16 December 2014.
c) “Persistent stochastic betas and the statistical properties of stock returns”, 5th International conference on Computational and Financial Econometrics, London, UK, 19-22 December 2011.
d) “Volatility Trends and Optimal Portfolios: the Case of Agricultural Commodities”, XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Zurich, Switzerland, ETH Zurich, August 30 to Sept. 2, 2011.
e) “Selectivity, Market Timing and the Morningstar Star-Rating System”, 2009 European Meeting of the Econometric Society, 23-27 August, 2009, Barcelona, Spain.
f) “Estimation and Hypothesis Testing of a Cointegrating Vector under a Possible Variance Break”, 2008 Latin American Meeting of the Econometric Society, 20-23 November, 2008, Rio de Janeiro, Brazil.

Referee: Econometric Theory, American Journal of Agricultural Economics, British Accounting Review, Economics, Economics Letters, Agricultural Economics, Dynamic Systems and Applications, Mathematics of Computation, Journal of Applied Analysis, Environmental and Resource Economics.