ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Θεωρία Χαρτοφυλακίου»

07-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για το μάθημα «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».