Διδακτορικό πρόγραμμα: Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

11-05-09 web.xrh 0 comment

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους διδακτορικούς φοιτητές (Εισακτέοι Μαρτίου 2008)  ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τους κ.κ. Καθηγητή Α. Αντζουλάτο & Ν. Εγγλέζο, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Διδάσκων
Ημέρα 
Αίθουσα 
‘Ωρα
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος21.5.2009 Β 002 Ν.Κ. (18.15-21.00)
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος25.5.2009 Β 002 Ν.Κ. (18.15-21.00)
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος28.5.2009 Β 002 Ν.Κ. (18.15-21.00)
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος11.6.2009 Β 002 Ν.Κ. (18.15-21.00)
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος18.6.2009 Β 002 Ν.Κ. (18.15-21.00)
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος25.6.2009 Β 002 Ν.Κ (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 3.7.2009 337 (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 10.7.2009 337 (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 17.7.2009 337 (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 20.7.2009 337 (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 24.7.2009 337 (18.15-21.00)
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος 31.7.2009 337 (18.15-21.00)

Όπου Ν.Κ. : Νεοκλασικό Κτίριο