ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αποτελέσματα επανεξέτασης στο μάθημα: «Εφαρμογές Παραγώγων Αξιογράφων»

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για την επανεξέταση του μαθήματος «Εφαρμογές Παραγώγων Αξιογράφων».