ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Έναρξη Β’ Εξαμήνου

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

 

 

 α/α 
ΜΑΘΗΜΑ
 ΔΙΔΑΣΚΩΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ’ Θεματική Ενότητα)
1ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Επικ. Καθηγητής Γ. Σκιαδόπουλος2/5/2009 20/6/2009

Παρασκευή 19.30-21.00

Σάββατο 10.15-12.30

 27/6/2009

(Aίθουσα 204)

2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης 2/5/2009 20/6/2009

Παρασκευή 18.15-19.30

Σάββατο 12.00-15.00

 4/7/2009

(Aίθουσα 204)

 
Ημερομηνίες/Αίθουσες/Ώρες Διδασκαλίας (από 1/6/2009-7/6/2009)  
 Παρασκευή     104    18.15-21.00 (1 & 2 Μάθημα) 
 Σάββατο        105    10.15-15.00 (1 & 2 Μάθημα) 
 
Ημερομηνίες/Αίθουσες/Ώρες Διδασκαλίας (από 12/6/2009-20/6/2009) 
 
 Παρασκευή     339    18.15-21.00 (1 & 2 Μάθημα) 
 Σάββατο        336    10.15-15.00 (1 & 2 Μάθημα)