ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αποτελέσματα επανεξέτασης στο μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα» – Σεπτέμβριος 2009

15-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη


Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα» (επανεξέταση).