Σαραντοπούλου Συλβάννα

30-11-10 web.xrh 0 comment

Σαραντοπούλου Συλβάννα


Εκπαίδευση:

2010-ΣήμεραΥποψήφια Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
2008-2010MPhil Economics
University of Oxford
Department of Economics
2007-2008MSc Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Άριστα)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
2003-2007Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης (Άριστα)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Essays on the Informational Content of Derivative Markets”, Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Παράγωγα, Διαχείριση Κινδύνου, Αποτίμηση Αξιογράφων, Financial Economics, Macrofinance