Δ. Βολιώτης – Ώρες Γραφείου

07-02-11 web.xrh 0 comment

Κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου ο κ. Βολιώτης θα πραγματοποιεί ώρες γραφείου την ακόλουθη ημέρα και ώρα:

  • Παρασκευή, 10.30 – 12.00