Χρ. Χρίστου, Εξεταστική Ιουνίου 2012, Ώρες Γραφείου

18-06-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής Ιουνίου 2012, οι ώρες γραφείου της κας Χρ. Χρίστου είναι οι εξής:

  • Τετάρτη 20 Ιουνίου 14:00 – 16:00

Από το Γραφείο Προέδρου