Εξεταστική επί πτυχίω, εξετάσεις 22/2/2013 ** αναβολή

22-02-13 web.xrh 0 comment

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι οι εξετάσεις της Παρασκευής 22/2/2013: «Οικονομική Ανάλυση Χρονοσειρών» και «οικονομετρία» ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, λόγω των καιρικών συνθηκών.

 

Από το Γραφείο Προέδρου