Ημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης για Μεταπτυχιακά, elearning & Υποτροφίες

07-04-14 web.xrh 0 comment

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ELEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 10/4/2014

11:00 – 16:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ