Προπτυχιακό, Χρήμα Τράπεζες, αλλαγή στις ώρες φροντιστηρίου

30-04-14 web.xrh 0 comment

30/4/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι το φροντιστήριο του μαθήματος «Χρήμα – Τράπεζες» θα γίνεται πλέον κάθε Τετάρτη 8:15 – 10:00, στο γραφείο καθηγητή.

Από το Γραφείο Προέδρου