Προπτυχιακό, Οικονομετρία, Παράγωγα, 29/05/2014

28-05-14 web.xrh 0 comment

«Μάθημα Οικονομετρίας«, Πέμπτη 29/05/2014

Το μαθημα της «Οικονομετρίας« θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29.05.2014 στην αίθουσα 002 και ώρα 8:15.

Το μάθημα «Παράγωγα, αξιόγραφα και τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου» θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στην αίθουσα 101 και ώρα 10:15.