Προπτυχιακό, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, αναβολή μαθήματος 6/10/2014

06-10-14 web.xrh 0 comment

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοτήτριες του Τμήαμτος, ότι το μάθημα 3ου εξαμήνου «Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων» της Δευτέρας 6/10/2014, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Από το Γραφείο Προέδρου