Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Λογιστική, ακύρωση μαθήματος 5/11/2015

05-11-15 web.xrh 0 comment

5/11/2015

Το μάθημα 3ου εξαμήνου «Χρηματοοικονομική Λογιστική» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5/11/2015, λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Από το Γραφείο Προέδρου