Προποτυχιακο, Αναβολή μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση»

20-02-17 web.xrh 0 comment

Τα μαθήματα «Εταιρική Διακυβέρνηση» της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου & Τρίτης 21 Φεβρουαρίου 2017, αναβάλλονται.

Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω η αλλαγή στην ημέρα διδασκαλίας του μαθήματος.