Προπτυχιακό, Αμοιβαία αλλαγή ωρών διδασκαλίας «Χρήμα Τράπεζες» και «Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος»

28-02-17 web.xrh 0 comment

28/2/2017

Τα μαθήματα 4ου εξαμήνου θα διδάσκονται ως εξής:

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  • Τετάρτη 10.15-12.00, αίθ. 103 (αμοιβαία αλλαγή με «Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος»)
  • Πέμπτη 14.15-16.00, αίθ. 202 (ως έχει)

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  • Τετάρτη 16.15-18.00, αίθ. 102 (αμοιβαία αλλαγή με «Χρήμα και Τράπεζες»)
  • Παρασκευή 12.15-14.00, αίθ. Π. Αμφ. (ως έχει)