Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

05-09-17 web.xrh 0 comment


Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

http://www.unipi.gr/unipi/images/various/dieuth_spoudwn/ΦΕΚ_2993_31-08-2017.pdf