Ανακοίνωση

19-10-18 eperan 0 comment

Στο πλαίσιο έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με τίτλο:

α) «Χρηματοοικονομική Λογιστική» στην ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

β) «Χρηματοοικονομική Λογιστική» στην ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις»

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία του ενός ή και των δύο ανωτέρω μαθημάτων, κάτοχοι διδακτορικού  διπλώματος σε σχετικό αντικείμενο, να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αναλυτικό βιογραφικό τους στη διεύθυνση: bankfin@unipi.gr μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22/10/2018.