Προπτ, Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου, Ακύρωση 15/5/19

09-05-19 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου» την ερχόμενη Τετάρτη στις 15/5 δεν θα πραγματοποιηθεί.