Επείγουσα Ανακοίνωση που αφορά σε δικαιούχους στεγαστικού που η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτήριου

26-06-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση στο site του Πανεπιστημίου.