Οδηγίες για την ταυτοπροσωπία και για τις βεβαιώσεις εξετάσεων

α. όσο αφορά στην ταυτοπροσωπία Στα μαθήματα που εξετάζονται εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια  της εξέτασης, ο διδάσκων (ή η διδάσκουσα) ή/και ο επιτηρητής (επιτηρήτρια) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιτήρησης του φοιτητή μέσω κάμερας. Ως εκ τούτου οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανοίγουν κάμερα όταν τους το ζητάει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες για την ταυτοπροσωπία και για τις βεβαιώσεις εξετάσεων.