Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ακύρωση σημερινού μαθήματος

07-12-20 eperan 0 comment

Το σημερινό μάθημα επιλογής «Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου» ακυρώνεται.

 

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα.