Ορκομωσία 20-5-2008

04-07-08 web.xrh 0 comment

Δείτε την ανακοίνωση της Γραμματείας σχετικά με την Ορκωμοσία των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, της 20-5-2008.