19/12/08, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Μητρώα 2007, υποχρεωτική πρόοδος

02-12-08 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 3ου Εξαμήνου (Μητρώα Χ/07) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ότι η υποχρεωτική πρόοδος του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοικητική της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2008 του Λέκτορα κ. Κυριαζή Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί 08:00π.μ.-10:00π.μ. στις αίθουσες 201 και 104 αντί 10:00π.μ.-12:00π.μ. στη αίθουσα 201.

Από το γραφείο του Καθηγητή