(Ελληνικά) Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης Προγραμμάτων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.300 € και διαμορφώνονται ως εξής: 1.770 € για το α’ εξάμηνο, 1.770 € για το β’ εξάμηνο  και 1.760 € για το γ’ εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό των 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

 

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Τα τέσσερα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.300 € και ανέρχονται σε 1.325 € για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

 

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance Law»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Τα δυο εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 4.800 € και ανέρχονται σε 2.400 € για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.