Μαθήματα Προπτυχιακού 2018-2019

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Δείτε τα Προαπαιτούμενα Μαθήματα

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Οικονομετρία
Επενδυτική Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

2o Εξάμηνο

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Αποτίμηση Αξιογράφων
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Τραπεζική Λογιστική
Θεωρία Παιγνίων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Στοχαστική Ανάλυση
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Μαθήματα επιλογής Προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Εργαστήριο Τραπεζικής
Ελεγκτική
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών