Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων (Master in Banking and Finance Law)

19-06-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Τη σημερινή εποχή, είναι κοινή πεποίθηση ότι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με το πιο επιδεδειγμένο τρόπο χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές της θεωρίας παιγνίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ατομική συμπεριφορά εδράζεται σε κίνητρα και η θεωρία παιγνίων εξασφαλίζει όλα εκείνα τα εργαλεία για τη περιγραφή των κινήτρων και τη πρόβλεψη της στρατηγικής συμπεριφοράς. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να αναπτύξετε τις δεξιότητες και την αντίληψη ώστε να χρησιμοποιείτε τις τεχνικές αυτές για να αναλύετε στρατηγικά και διαπραγματευτικά προβλήματα στη γενικότητά τους, αλλά και να αποκαλύπτετε τις κινητήριες δυνάμεις των ατόμων.

 

Η θεωρία διαπραγματεύσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ για τους σύγχρονους επαγγελματίες τόσο στην νομική όσο και την οικονομική επιστήμη. Η δική μας θεώρηση των διαπραγματεύσεων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο σημαντικό ρόλο των ασυμμετριών στη πληροφόρηση, όσο επίσης και στο κόστος επικοινωνίας. Επίσης παρουσιάζουμε, πως το πλαίσιο κανόνων, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί, μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα διαπραγμάτευσης. Σκοπός μας είναι να οργανώσουμε με ένα συνεκτικό τρόπο τα θεμελιώδη αποτελέσματα της θεωρίας διαπραγματεύσεων και να κάνουμε αυτές τις τυπικές και πολλές φορές αφηρημένες θεωρίες προσπελάσιμες σε νομικούς επιστήμονες. Στο τέλος του μαθήματος, αναμένουμε οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν εμβριθώς την ανάλυση διαπραγματεύσεων αλλά και να εφαρμόζουν αυτές τεχνικές αποτελεσματικά σε πραγματικές καταστάσεις.

Ενδεικτικές Ενότητες

Κανονικά παίγνια –  Εφαρμογές στο αστικό δίκαιο- Δυναμική αλληλεπίδραση και εκτατικά παίγνια – Αποκάλυψη πληροφορίας, Δίκαιο για αποκάλυψη πληροφόριας – Επαναδιαπραγμάτευση –Σηματοδότηση και μη επιβεβαιωμένη πληροφορία – Στρατηγική Διαπραγμάτευση –Συνεργατική διαπραγμάτευση – Συνεργατικά Παίγνια

Βαθμολόγηση

Η Βαθμολόγηση θα γίνει με γραπτή εξέταση. Ενδεχομένως να υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης μιας εργασίας η οποία θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο. Οι φοιτητές θα  βαθμολογηθούν με δύο βαθμούς bonus.

 

Βασικό Σύγγραμμα

  • Baird, D., Gertner, R. and Picker R., “Game Theory and the Law, Harvard University Press, 1998

Συμπληρωματικό Υλικό (eclasshttps://eclass.unipi.gr/courses/XTD118/)

  • Σημειώσεις μαθήματος του εισηγητή (στα ελληνικά)
  • Διαφάνειες μαθήματος

Άλλα Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Cooter, R. and Porat A., “Getting Incentives Right. Improving torts, contracts, and restitution”, Princeton University Press, 2014
  • Georgakopoulos, N., “Principles and Methods of Law and Economics”, Basic Tools for Normative Reasoning, Cambridge University Press, 2005