ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΖΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Διδάσκων : Επκ. Καθηγητής  Δ. Βολιωτης

 

 

Η θεωρία παιγνίων αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεωρία που μας βοηθά να λαμβάνουμε αποφάσεις και να διαμορφώνουμε στρατηγικές. Ο σχεδιασμός τους διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση ληπτών απόφασης, όπως διοικητές επιχειρήσεων, κυβερνήτες κρατών, ρυθμιστικών αρχών αλλά και όσων ασχολούνται στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

 

Φέτος, το μάθημα θα εστιάσει  στη ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ με εφαρμογές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

 

Γιατί να μάθω θεωρία παιγνίων;

 

Ποιές είναι οι βασικές εφαρμογές της;

 

Ποιά είναι η ύλη διδασκαλίας;

 

Βοηθήματα Διδασκαλίας

Game Theory:Analysis of Conflict, Roger Myerson, Harvard University Press, 1997

Bargaining Theory with Applications, Abhinay Muthoo, Cambridge University Press, 1999