Εφαρμοσμένη Οικονομετρία


Διδάσκων: Α. Αντύπας
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 6ο ή 8ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη μέσα από εξάσκηση τις θεωρητικές έννοιες και τα εργαλεία που έχουν διδαχθεί στο υποχρεωτικό μάθημα της Οικονομετρίας.

Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με όλα τα βήματα μιας  μελέτης αρχίζοντας από τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, την εισαγωγή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα και την εκτίμηση με ερμηνεία ενός καλώς ορισμένου μοντέλου.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Διαλέξεις 1ης–2ης εβδομάδας: Το κλασικό μοντέλο παλινδρόμησης

Διαλέξεις 3ης  εβδομάδας: Συλλογή & διαχείριση οικονομετρικών δεδομένων

Διαλέξεις 4ης – 6ης εβδομάδας: Μisspecification Τesting

Διαλέξεις 7ης – 8ης εβδομάδας: Αλγόριθμοι Επιλογής Μεταβλητών

Διαλέξεις 9ης – 11ης εβδομάδας: Εκτίμηση μοντέλων χρονοσειρών

Διαλέξεις 12ης – 13ης  εβδομάδας


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Econometric Analysis by William H. Greene

Time Series Analysis by James D. Hamilton

Gretl User’s Guide by Allin Cottrell and Riccardo “Jack” Lucchetti