Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Μάθημα: Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Γεώργιος Μ. Κατσιμπρής, Ομότιμος Καθηγητής Γραφείο 334  

Τηλέφωνο: 210- 414 2100

mail: katsimb@unipi.gr

 

Σκοπός του Μαθήματος

 

Το μάθημα θα έχει τη δομή διαλέξεων, παρουσιάσεων και συζητήσεων με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς σε επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες μεγάλου πρακτικού ενδιαφέροντος.

Οι Ενότητες αυτές είναι: οι εξής

Στις ενότητες αυτές θα παρουσιαστούν Case Studies με σημαντική προστιθεμένη αξία για τους φοιτητές. Σε περίπτωση που κάποιος Παρουσιαστής λόγω (απρόοπτου κωλύματος δεν μπορεί να κάνει την προγραμματισμένη παρουσίαση, θα αντικαθίσταται από άλλο στέλεχος της αγοράς.

Αξιολόγηση:

Στο τέλος της παρουσίασης κάθε Παρουσίασης Θεματικής Ενότητας θα σας δοθεί ένα τεστάκι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για να τις απαντήσετε. Ο μέσος όρος αυτών των τεστ, με κλίμακα το 10, θα προσδιορίσει τον συνολικό βαθμός σας για το μάθημα. Οι Διαφάνειες των παρουσιάσεων θα σας προωθούνται με ομαδικό e-mail τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την παρουσίαση, ώστε να έχετε χρόνο να τις μελετήσετε.   Αν για οποιανδήποτε λόγο απουσιάσετε από μια παρουσίαση δεν θα δοθεί επανεξέταση.

 

Οι Παρουσιάσεις:

 

1)  Exchange traded derivatives, stock lending and omnibus accounts. By George Bersis, partner Potamitis Vekris Law Firm:

2)  Foreign Exchange in practice, presenter: by Athanassios Asymakopoulos,  DerivativesTrader, Dealing Room, Eurobank-Ergasias.

3)  «Leasing ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο»

 2  παρουσιάσεις  από την κα Στέλλα Κατσουρίδη, στέλεχος της Eurobank Leasing και Καθ. Γεώργιο Μ. Κατσιμπρή.

4) Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance. Θα γίνουν 2 παρουσιάσεις από τον Γεώργιο Καραγιαννόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Factors

5) Βασικές Aρχές Ψηφιακής Τραπεζικής [Fundamentals of Digital Banking], 4 παρουσιάσεις από τον Γεώργιο Λ. Λαμπρόπουλο, Στέλεχος του Group Digital Banking της Eurobank.