ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Διδάσκων : Κωνσταντίνος Χαλέβας

 

Το μάθημα «Φορολόγηση Επιχειρήσεων» έχει ως κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει το  φοιτητή ώστε  να κατανοήσει, πλήρως, το σύστημα φορολογίας των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αναλύονται βάσει των διατάξεων, κυρίως, της φορολογίας εισοδήματος και μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ακόλουθαθέματα:

      o Ενδοομιλικά μερίσματα & ενδοομιλικές συναλλαγές

      o Μεταφορά λειτουργιών

      o Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές κλάδων)

      o Εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

      o Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

Τέλος, γίνεται αναφορά σε επιλεγμένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).