Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

11-10-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Διδάσκων: Νικήτας Πιττής, Καθηγητής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον προβληματισμό του μαθήματος. Εμπειρικά παραδείγματα
 • Σύνολο Επιλογών. Σχέση Προτίμησης. Πρώτο Θεώρημα Αναπαράστασης
 • Θεωρία Von Neumann – Morgenstern (Αντικειμενικές Πιθανότητες)
  1. Αντικείμενα επιλογής – Κατανομές Πιθανότητας – Λοταρίες
  2. Αξιώματα
  3. Θεώρημα Αναπαράστασης VnM
  4. Παραδείγματα
  5. Ο Χώρος Αποτελεσμάτων Z είναι Υποσύνολο του ℝ
 • Αποστροφή, Ουδετερότητα και Αναζήτηση Κινδύνου
 • Βέβαιο Ισοδύναμο και Πριμ-Κινδύνου μιας Λοταρίας
 • Παραδείγματα Συναρτήσεων Χρησιμότητας
 • Μέτρα του Βαθμού Αποστροφής του Κινδύνου
 • Θεωρία Savage (Υποκειμενικές Πιθανότητες)
  1. Αντικείμενα επιλογής – Δράσεις
  2. Αξιώματα
  3. Θεώρημα Αναπαράστασης Savage
  4. Παραδείγματα
 • Κριτική συζήτηση περί κριτηρίων ορθολογικότητας κατά Savage
 • Ασάφεια (Ambiguity) και αποστροφή στην Ασάφεια

 

Σημειώσεις στη Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Υλικό