ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:

 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διδάσκων:

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Διακογιάννης

 

I. Σκοπός

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

 

ΙΙ. Συγγράμματα

Σημειώσεις

Σύνολο ερευνητικών άρθρων

 

  1. J. Elton and M. J. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc., 1991

Άρθρα

 

Al-Khazari O.M., E. Koumanakos and C. Pyun (2008) Calendar anomalies in the Athens Stock Exchange: Stochastic dominance analysis, International Review of Financial Analysis, 17, 461-474.

 

Basu, S. (1977) Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test for market efficiency, Journal of Finance, 32, 663-682.

 

Chan L. K. C.,  Y. Hamao and J. Lakonishok (1991) Fundamentals and stock returns in Japan, Journal of Finance, 46, 1739-789.

 

Chen, N., R. Roll,  and S. Ross (1986). Economic forces and the stock market, Journal of Business, 59, 383-403.

 

Datar V. T., N. Y. Naik and R. Radcliffe (1998) Liquidity and stock returns: An alternative test, Journal of Financial Market, 1, 205-219.

 

Diacogiannis G. (1999) A Three-Dimensional Risk-Return Relationship Based Upon the Inefficiency of a Portfolio: Derivation and Implications, in European Journal of Finance, 5, 225-235.

 

Diacogiannis G. and P. Makri (2008) Estimating Betas in Thinner Markets: The Case of the Athens Stock Exchange, International Research Journal of Finance and Economics, 13, 108-122.

 

Diacogiannis G. K. Segredakis and M. Glezakos (1996) The impact of systematic risk and financial firm size on expected returns of common stocks of the Athens Stock Exchange, Economic Review, Commercial Bank of Greece, 1996,  4-11, (in Greek).

 

 

Approximating a debenture redemption yield and its systematic risk , (with E. D. Adamadiadis), Economic Review, Commercial Bank of Greece, 1997, 4-9, (in Greek).

 

Diacogiannis G. K. Segredakis and M. Glezakos (1998) Exploration of the impact of price-earnings ratio and dividend yield on expected returns of common stocks of the Athens Stock Exchange, Economic Review, Commercial Bank of Greece, 4-13, (in Greek).

 

Fama, Eugene F. and K. R. French, 1992, The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance, 67, 427-465.

 

Fama, Eugene F. and K. R. French, 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds,  Journal of Financial Economics, 33,  3-56.

 

Fama, E. F. and K. R. French, 1996, Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of Finance, 51, 55-84.

 

Fama, E. F. and MacBeth (1973) Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests,  Journal of Political Economy 81: 607–636.

 

Kevork D. (1996) The number of factors of the linear return generating model for the Athens Stock Exchange, Spoudai, 46, 62-96.

 

Reinganum M.R., (1981), Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earnings yields and market values, Journal of Financial Economics, 9, 19-46.

 

Roll, R. (1977), “A critique of the asset pricing theory’s tests”, Journal of Financial

Economics, 4(2), 129-176

 

Roll R. and  S.  A. Ross.(1980) “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory.”, Journal of Finance, 35, 1073-1103.

 

Ross, S. A. 1976a, ‘The Arbitrage Theory of Capital Assets”, Journal of Economic Theory, 13, 341-360.

 

Rozeff  M. S. (1984)  Dividend yield and equity risk premium, Journal of Portfolio Management, 11, 68-75.

 

III. Εργαστηριακές ασκήσεις

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση διαφόρων ασκήσεων.

 

 

IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

 

Ανάλυση Μετοχών Ι

Ανάλυση Μετοχών ΙΙ

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων

 

Ανάλυση Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων

 

Υπόδειγμα της Αγοράς

 

Πολυπαραγοντικά Υποδείγματα

 

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

 

Εμειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ

 

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

 

 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια (ΥΑΚΣΙ)

 

 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας