Τραπεζική Διοικητική (Μεταπτυχιακό)

05-03-19 web.xrh 0 comment

DEPARTMENT OF BANKING & FINANCIAL MANAGEMENT                            May 5, 2019

UNIVERSITY OF PIRAEUS

GRADUATE PROGRAM IN FINANCIAL ECONOMICS

Management of Financial Institutions  Professor Gikas A. Hardouvelis

 

Textbook: Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων & Διαχείριση Κινδύνων, μετάφραση του

Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, by A. Saunders & M.M. Cornett, McGraw Hill, New York, 2014, 8th edition, ISBN # 978-0-07-803480-0

Επιμέλεια έκδοσης-πρόλογος:  Γκίκας Α. Χαρδούβελης και Εμμανουήλ Δ. Τσιριτάκης,

ISBN:  978-9963-274-38-3 Broken Hill Publishers 2017

Readings:         Required readings are denoted with an asterisk.

Problems:         You solve them on your own.  A solution set will be provided.

Exams:             A midterm exam plus a final two-hour exam. The grade will be computed as follows:

GRADE = Max {A, B},

where       A  =  100% weight on the final exam,

B  =  (50% midterm + 50% final)

 

Reading Material

Required readings are denoted with an asterisk (*)

 

 1. Financial System and the multiple crises since 2007

 

 1. The Financial Services Industry.

 

* Saunders,                      ch. 1, plus Appendix 1-A

* Saunders,                      ch. 2, pp.   60 – 62 [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: σελ.   92-94]

* Saunders,                      ch. 4, pp. 104-107  [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: σελ. 144-148]

* Saunders,                      ch. 5, pp. 134-136  [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: σελ. 180-182]

* Saunders,                      ch. 6, pp. 168-170  [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: σελ. 222-223]

 

* Χαρδούβελης, Γκ., 2011, «Το χρονικό της διεθνούς και συνακόλουθης ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης: Αίτια, επιπτώσεις, αντιδράσεις, προοπτική», εισαγωγικό κεφάλαιο,  στο Από τη Διεθνή Κρίση στην Κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας Επιφυλάσσει το Μέλλον; Εκδόσεις Λιβάνη, Μάρτιος, ISBN 978-960-14-2343-2, σελ. 32-128.

* Χαρδούβελης, Γκ., 2017, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα χρόνια της κρίσης,» Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 77-100, Μάρτιος.

Βαγιανός Δ., Τούτσουρα Μ., Χαλιάσος Μ. και Χαρδούβελης Γκ., 2017, «Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη και ο Πιστωτικός Κύκλος στην Ελλάδα», κεφ. 7, σελ. 273-334, στον συλλογικό τόμο Πέρα από τη Λιτότητα,  Επιμέλεια των Βαγιανός, Βέττας, Μεγήρ, Πισσαρίδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

* Τράπεζα της Ελλάδος, 2012, «Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα», σελ. 3-10, Δεκέμβριος.

* Τράπεζα της Ελλάδος, 2014, Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεωνγια τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013, Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση», σελ. 1-14, Μάρτιος

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015, Ανακοίνωση Τύπου: «Η ΕΚΤ διαπιστώνει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ σε τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες»,  σελ. 1-3, 31 Οκτωβρίου.

European Central Bank, 2015, “Greek Comprehensive Assessment 2015: Results overview,” PPT Presentation, October 31.

Τράπεζα της Ελλάδος, 2018, Νομισματική Πολιτική,  Ενδιάμεση Έκθεση, «Εξελίξεις στον Τραπεζικό Τομέα»,  Κεφάλαιο VI-5,  Δεκέμβριος, σελ. 149-152

 

 1. Risks of Financial Intermediation.

 

Saunders,    ch. 7

 1. Interest Rate Risk

 

 1. Duration and Portfolio Immunization.

 

* Saunders,                      ch.  9, pp. 226-264 {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 293-335}, Appendix 9A, Appendix 9B, pp. 268-73 {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 342-348}

Saunders,                      ch.  9, appendix 9B, pp. 264-268 {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 336-341}

 

Exercises:                       9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.18, 9.21, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.30, 9.32, 9.33, Integrated Mini Case

 

 

 1. Management of Interest rate Risk: Interest Rate Futures & Swaps

 

* Saunders,                      ch. 22 (pp. 691-707) {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 831-849}

 1. 24 (pp. 766-775) {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 913-924}

 

Exercises:                     22.4, 22.6, 22.9, 22.12, 22.16, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25,

  24.4, 24.6, 24.7, 24.8

 

 

 1.   Management of Interest rate Risk:  Securitization

 

* Saunders,                       ch. 26 {pp. 812-832, 836-850} {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 966-986, 991-1006}

 

Ζαγορήσιος Ν. & Ασημέλης Ι., «Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας» σελ. 247-271, στο Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιμέλεια: Γκ. Χαρδούβελης & Χ. Γκόρτσος, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011

 

 

Exercises:                      26.11, 26.12, 26.13, 26.18, 26.19, 26.31, 26.41

 

———————————————————————————————————————————————-

Midterm Exam (after approximately 5-6 lectures)

———————————————————————————————————————————————-

 

 1. Credit Risk

 

*  Saunders,              ch. 10 (pp. 274-301, 305-309) {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 349-383, 387–392}

 1. ch. 22 (pp. 715-720), {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 858-864}
 2. ch. 24 (pp. 779-786)  {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 929-937}

 

 * Τζώρτζη, Ε. 2018, «Στην Ε.Ε. το σχέδιο ΤΧΣ για τα κόκκινα δάνεια», Καθημερινή, 24-12-2018

* Παντελιάς, Σπ. 2018, «Πρόταση συστημικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων», στην Τράπεζα της Ελλάδος, Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ. 60-64, Νοέμβριος

Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, Έκθεση του Διοικητή για το 2014, «ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», σελ. 169-171

 Σταματίου Θ.    «Ο ρόλος των προθεσμιακών συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου στην κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και την ελληνική δημοσιονομική κρίση του 2010» σελ. 139-163, στο Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιμέλεια: Γκ. Χαρδούβελης & Χ. Γκόρτσος, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011

 

Exercises:                     10.25, 10.26, 10.27, 10.34, 10.35, 10.38,

 22.38, 22.40, 

 24.9, 24.12, 24.15, 24.16, 24.20, 24.21, 24.22

 

 

 1. Sovereign Risk

 

*Saunders,             ch. 14 plus Appendix 14.A

 1.  24 (pp. 776-779)  {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 924-928}

 

  Exercises:                    14.7, 14.17, 14.18, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 

 24.14(a-l), 24.17, 24.18

 

 1. Market Risk

 

*Saunders,              ch. 15 (438-460) {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 541-567}

 

  Χαραλαμπίδης, Μ. «Διαχείριση κινδύνων:  Διδάγματα από την κρίση και προοπτικές» σελ. 123-138, στο Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιμέλεια: Γκ. Χαρδούβελης & Χ. Γκόρτσος, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011

 

  Exercises:                     15.4, 15.6, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.18, 15.20,

 15.25, 15.26

 

 1. Capital Adequacy

 

* Saunders,             ch. 20 (605-636), {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 735-770}

Saunders,            ch. 15 (461-468) {ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ σελ. 567-576}

 

 

* European Central Bank, 2014, Executive Summary, Aggregate Report on the Comprehensive Assessment, pp. 2-12, October (μετάφραση και στα Ελληνικά).

* Τράπεζα της Ελλάδος, 2014, «Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης», σελ.1-3, Οκτώβριος.

* Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015, Ανακοίνωση Τύπου: «Η ΕΚΤ διαπιστώνει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ σε τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες»,  σελ. 1-3, 31 Οκτωβρίου.

* European Central Bank, 2015, “Greek Comprehensive Assessment 2015: Results overview,” PPT Presentation, October 31.

*Τράπεζα της Ελλάδος, 2018, Νομισματική Πολιτική,  Ενδιάμεση Έκθεση, «Εξελίξεις στον Τραπεζικό Τομέα»,  Κεφάλαιο VI-5,  Δεκέμβριος, σελ. 149-152

* European Banking Authority, “2018 EU‐wide stress test: Frequently Asked Questions” 2 Νοεμβρίου 2018

European Banking Authority, “2018 EU‐wide stress test: Results” 2 Νοεμβρίου 2018

European Banking Authority, 2018, Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing, 19 July.

Board of Governors of the Federal Reserve System, 2017, Comprehensive Capital Analysis and Review 2017: Assessment Framework and Results, June.

 

 

 

Exercises:                   20.5, 20.16, 20.18, 20.21, 20.23, 20.25, 20.26, 20.27,

 20.28, 20.29, 20.32

Παρουσιάσεις

Readings

Αρχεία