Προπτ, ανακοίνωση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων έως και 28 Ιουνίου 2021

1/7/2021 Έχοντας ως μέλημα τη συνδρομή στην επιτυχή έκβαση της εξεταστικής, το Τμήμα αποφάσισε όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων έως και 28 Ιουνίου 2021, εξ αιτίας παρέλευσης της προθεσμίας εγγραφής στο eclass, να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα σε νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Υπενθυμίζουμε, ότι όσο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προπτ, ανακοίνωση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων έως και 28 Ιουνίου 2021.