Προπτ, ανακοίνωση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων έως και 28 Ιουνίου 2021

01-07-21 eperan 0 comment

1/7/2021

Έχοντας ως μέλημα τη συνδρομή στην επιτυχή έκβαση της εξεταστικής, το Τμήμα αποφάσισε όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων έως και 28 Ιουνίου 2021, εξ αιτίας παρέλευσης της προθεσμίας εγγραφής στο eclass, να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα σε νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Υπενθυμίζουμε, ότι όσο αφορά στα μαθήματα που οι εξετάσεις τους διεξάγονται από τις 29 Ιουνίου 2021 και μετά, στο eclass του κάθε μαθήματος θα δεχόμαστε εγγραφές μέχρι τις 12 το μεσημέρι της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της εκάστοτε εξέτασης.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το πέρας της εξέτασης, ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να ζητήσει και προφορική εξέταση σε μέρα και ώρα που ο ίδιος θα ορίσει, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση κάθε φοιτητή.

Από το Γραφείο Προέδρου

 

Σχετικές ανακοινώσεις: