Συνέδρια

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τα Εργαστήρια αυτού διοργανώνουν μια σειρά από διεθνή συνέδρια και ημερίδες σε θέματα αιχμής, ενδιαφέροντος και για πανεπιστημιακούς και για επαγγελματίες.