Διδακτορικό – Στόχος

Ο βασικός στόχος του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η ανάδειξη και η καθοδήγηση νέων, φιλόδοξων και εργατικών ερευνητών σε πεδία σχετικά με τη Χρηματοοικονομική και την Τραπεζική. Το πρόγραμμα βασίζει το σχεδιασμό του σε διεθνή πρότυπα και στηρίζει την λειτουργία του στις εξής αρχές:

 

  1. Αριστεία
  2. Επαγγελματική νοοτροπία
  3. Ακαδημαϊκή καινοτομία

 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι οι νέοι επιστήμονες που το ολοκληρώνουν, να είναι σε θέση να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ή/και να εργαστούν σε υψηλόβαθμες ερευνητικές θέσεις σε διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς και φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.