Διδακτορικό – Οργανωτικά

Οργανωτικές λεπτομέρειες για την λειτουργία και την ακριβή δομή του προγράμματος βρίσκονται στον κανονισμό λειτουργίας του. Ορισμένα βασικά στοιχεία δίνονται στην παρακάτω λίστα:

–  Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 3 έτη και μεγαλύτερη από 5 έτη.

– Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν δημοσίως τη διατριβή τους υπερασπίζοντάς την, αφού έχουν συγγράψει τουλάχιστον δύο άρθρα δημοσιεύσιμα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους.

– Οι βασικές ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των διδακτορικών φοιτητών είναι η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού και η συμμετοχή στο ακαδημαϊκό και διδακτορικό σεμινάριο του Τμήματος.

– Οι βασικές λειτουργικές υποχρεώσεις των διδακτορικών φοιτητών είναι οι επιτηρήσεις στις εξετάσεις του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον διευθυντή του προγράμματος Επίκουρο Καθηγητή Μιχάλη Ανθρωπέλο στο anthropel@unipi.gr ή στην προϊσταμένη γραμματεία του τμήματος, κυρία Ελένη Παπαδάκη στο epapadak@unipi.gr.