Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με μια ματιά

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377. Είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.

 • Το παλαιότερο Τμήμα στον χώρο του (Έτος ιδρύσεως: 1989, πρώτοι εισακτέοι: 1990)
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο: Το 1ο Τμήμα στην Ελλάδα στις Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας (Σύμφωνα με την κατάταξη της IDEAS)
 • Έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση ανάμεσα σε ομοειδή Τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην τελευταία αξιολόγηση (2020)
 • Υψηλή επιστημονική & επαγγελματική ποιότητα διδασκόντων
  • Διδακτορικά από φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους περιοδικά
  • Θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς
  • Διεθνώς αναγνωρισμένοι με στενές διασυνδέσεις με πανεπιστήμια και οργανισμούς
 • Σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών
  • Καλύπτει όλο το φάσμα της χρηματοοικονομικής
  • Ενσωματώνει σύγχρονες τάσεις όπως ESG και Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
  • Ψηφιακές δεξιότητες με εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού (Matlab, R, Python, Power BI)
  • Περισσότερα από 30 μαθήματα επιλογής
 • Υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • 85,4%  των αποφοίτων: Απασχόληση εντός 12 μηνών από την αποφοίτηση
 • Οι απόφοιτοι του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ
 • Πρωτοπορεί και μεριμνά για τους φοιτητές του
  • Θεσμός υποτροφιών για τους διακριθέντες φοιτητές (από το 1991 με χορηγίες)
  • Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με περισσότερες από 40 εταιρίες (από το 1997)
   • 56% των φοιτητών:  Πρόταση πρόσληψης από την εταιρία μετά το πέρας του τριμήνου
  • Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς
   • Νικήτρια ομάδα στο CFA Institute University Research Challenge (2019,2020)
  • Σύμβουλος Καθηγητής
 • Συνεργασίες με φορείς της αγοράς & εταιρίες
 • Ακαδημαϊκός Εταίρος του CFA Society Greece
 • Ακαδημαϊκά σεμινάρια με προσκεκλημένους διακεκριμένους πανεπιστημιακούς (από το 2005)