Πιστοποιήσεις

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με χαρά ανακοινώνει τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει από τους επαγγελματικούς φορείς CFA Greece, ICAEW και ACCA.

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).