Πιστοποιήσεις

Tο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές του και αποφοίτους του. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών του Τμήματος έλαβε πρόσφατα την κορυφαία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ανάμεσα στα Τμήματα Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, διεθνείς επαγγελματικοί φορείς πιστοποίησης (CFA Institute, ACCA, ICAEW) έχουν αναγνωρίσει τον ποιοτικό και σύγχρονο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, προσφέροντας στους αποφοίτους μας, είτε υποτροφίες (CFA Institute), είτε απαλλαγές από την εξέταση σε μεγάλο μέρος των θεματικών ενοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη της πιστοποίησης που χορηγούν (ACCA, ICAEW)

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με χαρά ανακοινώνει τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει από τους επαγγελματικούς φορείς CFA Greece, ICAEW και ACCA.

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).