Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

26-05-21 web.xrh 0 comment

 

 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης), κατά τη Συνεδρίαση 10/11-02-2021, αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Δείτε εδώ την Απόφαση

Δείτε εδώ την Έκθεση Πιστοποίησης